Съева дупка

Съевата дупка е пещара в Северна България. Тя се намира в местността Леденик, на 10 км от Ябланица и на 25 км Тетевен. Името на пещерата произлиза от имената на братята Съю и Съйко, които са се укривали в нея по време на османското иго.

Съевата дупка разполага с пет зали. В първата зала “Купена” се намира огромен сталактон, който може да бъде оприличен на купе сено. Това е причината залата да се казва по този начин. Следващата зала е “Срутището”, чието име се дължи на земетресение, при което множество скални блокове са паднали от тавана на пещерата.  “Концертната зала” (”Хармана”) е третата пещерна зала в Съевата дупка. Залата има много добра акустика. Следва най-голямата и най-топлата зала в пещерата, която е наречена “Космос”. Последната е залата “Белият замък”.

Пещерата Съева дупка е осветена от множество прожектори, което допринася за по-доброто възприемане на природните форми.

Снимка от Съевата дупка:

Съева дупка