Магурата

Пещера Магурата се намира до село Рабиша, Северозападна България. Тя е отдалечена на 17 км от Белоградчик и на 32 км от Видин. Магурата е една от най-големите пещери в страната - обащата дължина на откритите до момента  галерии достига до 2 километра и половина.  До нея се намира най-голямото по площ вътрешно езеро в България - Рабишкото езеро.

В пещера Магурата има голям брой красиви карстови форми - сталактити, сталактони, сталагмити, синтрови джобчета и други. Там се намира и най-големият сталагмит в изследваните до момента български пещери. Това е “Падналият бор”, който има дължина над 11 м, а диаметърът му в основата е около 6 м. Най-голямата зала в Магурата е първата Триумфална зала.

По стените на пещерата има уникални скални рисунки от ранната бронзова епоха. В рисунките могат да се открият изобразени ловни сцени, танцуващи женски и мъжки фигури.

Снимка на скалните рисунки в Магурата:

Магурата